نمایندگی

انسی هاست براي طراحان وب و همكاراني كه در زمينه میزبانی وب فعاليت دارند

سرويس های ويژه نمايندگی را در نظر گرفته است

در سرويسهای نمايندگی، نماينده بدون سرمايه گذاری سنگين می تواند سرویسهای میزبانی وب به مشتریان خود ارائه دهد.

کنترل پنل مخصوص نماينده اين امكان را می دهد كه در هر ساعت از شبانه روز فضای مورد نظر خود را به فروش رساند.